Gravimetrické stanovení železa ve formě Fe2O3

Úkol:

 1. Stanovte hmotnost železa v neznámém vzorku.

Princip:

Železo z roztoku vysrážíme pomocí amoniaku jako hydroxid železitý. Ten žíháním převedeme oxid železitý.

Fe3+ + 3 OH- → Fe(OH)3
2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3 H2O

Pokyny pro vypracování:

 1. Roztok neznámého vzorku zřeďte destilovanou vodou na objem 100 až 150 cm3.
 2. K roztoku přidejte asi 2 cm3 roztoku NH4Cl a směs zahřejte téměř k varu.
 3. Srážejte roztokem zředěného amoniaku po kapkách z pipety za stálého míchání tak dlouho, až je amoniak zřetelně cítit z roztoku.
 4. Sraženinu kvantitativně odfiltrujte a na filtru ji promyjte destilovanou vodou.
 5. Filtrační papír se sraženinou opatrně vložte do předem vyžíhaného a zváženého porcelánového kelímku a opatrně ho spalte.
 6. Produkt žíhejte nad kahanem do konstantní hmotnosti (před vážením nechte kelímek vychladnout v exsikátoru).
 7. Vypočítejte hmotnost železa ve vzorku.

Protokol:

 1. Stručně popište princip gravimetrie a vlastního stanovení.
 2. Postup.
 3. Výsledek – hmotnost prázdého kelímku, kelímku s oxidem a oxidu.
 4. Výpočet – pozor na jednotky a platné číslice.
 5. Závěr – zjištěná hmostnost Fe v neznámém vzorku.
Sraženina Fe(OH)<sub>3</sub> Filtrace Sraženina na filtru Konec filtrace Promytá sraženina Vypalování kelímku Kelímek v exsikátoru Spalování filtračního papíru Žíhání Žíhání

Návod ve formátu pro tisk