Studijní materiály

Kliknutím na ikonu Formát pro tisk otevřete prezentaci upravenou pro tisk (bez pozadí). Pod ikonou Archív je uložena zazipovaná prezentace a pod ikonou Webová prezentace je prezentace ve formátu pro web. U každého souboru je datum poslední změny, pokud není soubor starší než jeden týden je datum červené.

Obecné

 • Kontakt (Formát pro tisk, Archív). Poslední změna: 04.11. 2008
 • Bezpečnost práce v laboratoři (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - základní pravidla bezpečnosti a práce v chemické laboratoři, požadavky na protokol. Poslední změna: 18.11. 2008
 • Výpočty a názvosloví (Archív) - určování oxidačního čísla, tvorba názvosloví, základní chemické výpočty. Poslední změna: 04.12. 2007

1. ročník

2. ročník

 • Instrumentální analýza (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, výhody oproti chemické analýze, základní rozdělení důležitých analytických metod. Poslední změna: 10.09. 2007
 • Polymery (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, historie, dělení a příprava polymerů. Poslední změna: 21.09. 2007
 • Polymery (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - důležité vlastnosti, metody analýzy polymerů. Poslední změna: 10.10. 2007
 • Polymery (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - roztoky polymerů, stárnutí polymerů. Poslední změna: 14.12. 2007
 • Polymery (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - přehled polymerů. Poslední změna: 05.11. 2007
 • Přírodní látky (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod. Poslední změna: 24.09. 2007
 • Sacharidy (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod. Poslední změna: 25.09. 2007
 • Polysacharidy (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - škrob, glykogen, celulóza, dextriny a rostlinné gumy. Poslední změna: 03.11. 2008
 • Dřevo (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - chemické složení dřeva. Poslední změna: 11.01. 2009
 • Datování dřeva (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - dendrochronologie, datování radioaktivním uhlíkem. Poslední změna: 11.01. 2009
 • Elektrochemie (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, elektrolýza, galvanické pomědění, koroze. Poslední změna: 04.03. 2008
 • Kvalitativní analýza (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, orientační zkoušky. Poslední změna: 03.11. 2008
 • Keramika (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, suroviny pro keramiku a jejich zpracování, glazury, vypalování (stále ve vývoji). Poslední změna: 24.02. 2009

3. ročník

 • Malba (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - nástěnná malba, závěsná malba. Poslední změna: 04.12. 2012
 • Pigmenty (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - úvod, vlastnosti a dělení pigmentů, jejich identifikace. Poslední změna: 04.02. 2008
 • Mapa analytických reakcí - pomůcka pro analýzu anorganických látek. Poslední změna: 05.02. 2008
 • Přehled pigmentů - postupně doplňovaný přehled běžných pigmentů
 • Sloučeniny křemíku (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - oxid křemičitý, silikáty, silikony. Poslední změna: 31.03. 2009
 • Chromatografie (Formát pro tisk, Archív, Webová prezentace) - princip, tenkovrstvá chromatografie, papírová chromatografie. Poslední změna: 05.04. 2009