Srážecí odměrná analýza

Úkol:

 1. Stanovte přesnou koncentraci roztoku chloridu sodného titrací dusičnanem stříbrným.
 2. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 3. Stanovte koncentraci chloridových aniontů v pitné vodě.
 4. AgNO3 + Cl- → AgCl + NO3-

Pokyny pro vypracování:

 1. Pro titraci použijte 10 cm3 roztoku NaCl o neznámé koncentraci a 100 cm3 pitné vody.
 2. Pro indikaci bodu ekvivalence použijte roztok K2CrO4 (1-2 kapky). Při ekvivalenci dojde ke srážení červenohnědého Ag2CrO4.
 3. Do titrační baňky napipetujte potřebné množství roztoku. Baňku opláchněte destilovanou vodou a přidejte 1-2 kapky indikátoru.
 4. Byretu naplňte odměrným roztokem (nezaměnit s neznámým vzorkem!).
 5. Každou titraci proveďte nejméně třikrát. Výsledky se nesmí lišit o víc než 0,5 cm3.
 6. 2 AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2 KNO3

Protokol:

 1. Stručně popište princip srážecí odměrné analýzy. Definujte součin rozpustnosti.
 2. Postup.
 3. Výsledek – spotřeby AgNO3.
 4. Chemická rovnice a výpočet – pozor na jednotky a platné číslice.
 5. Závěr – zjištěná koncentrace roztoku NaCl a koncentrace Cl- v pitné vodě.
Suspenze AgCl Konec titrace

Návod ve formátu pro tisk