Příprava barytové žluti

Barytová žluť se vyskytuje ve dvou formách, které se liší barvou a způsobem přípravy. Chemicky se jedná o chroman barnatý (BaCrO4, žlutý) a dichroman barnatý (BaCr2O7, oranžový). Připravuje se reakcí chloridu barnatého (BaCl2) s chromanem draselným (K2CrO4).

K2CrO4 + BaCl2 → BaCrO4 + 2 KCl
K2Cr2O7 + BaCl2 → BaCr2O7 + 2 KCl

Roztok chromanu draselného můžeme okyselením převést na oranžový roztok dichromanu draselného. Tento přechod je reverzibilní, tzn. že je možné zvýšením hodnoty pH převést zpět dichroman na chroman.

2 K2CrO4 + 2 H+ → K2Cr2O7 + H2O + 2 K+
Chroman a dichroman draselný ve zkumavce

Pomůcky a chemikálie

 • kádinky
 • odměrné válce
 • filtrační nálevka
 • pH papírek
 • chroman draselný
 • chlorid barnatý
 • kyselina chlorovodíková

Navážky

 BaCl2K2CrO4
M [g.mol-1]208,25194,190
m [g]0,2?

Postup

 1. Navažte zadané množství výchozích látek a rozpusťte je ve 100 cm3 destilované vody.
 2. Pomocí pH papírku změřte pH vzniklých roztoků.
 3. Skupina, která má za úkol připravit dichroman, okyselí roztok chromanu draselného roztoku 0,2 M kyseliny chlorovodíkové. Výsledné pH by mělo být 4.
 4. K roztoku chloridu barnatého za stálého míchání přidejte roztok druhého reaktantu.
 5. Připravte si aparaturu na filtraci.
 6. Připravený pigment izolujte filtrací.
Roztok chromanu draselného Roztok chromanu draselného Roztok dichromanu draselného
Filtrace

Analýza připraveného pigmentu

 1. Vzorek rozpusťte v roztoku KOH.
 2. Vzniklý roztok zneutralizujte pomocí HCl. pH kontrolujte pH papírkem.
 3. K neutrálnímu roztoku přidejte 1% roztok AgNO3.
 4. V přítomnosti chromanů nebo dichromanů se začne vylučovat červený Ag2CrO4.

Návod ve formátu pro tisk